Lägga märke till

Gibbs e-post- och SMS-aviseringssystem är ett system som används för att meddela individer eller grupper om viktiga händelser eller uppdateringar i realtid via e-post eller SMS. Systemet är särskilt användbart i situationer där det finns behov av omedelbar avisering, till exempel vid ändringar av en reservation eller en åtkomstkod. Gibbs e-post- och SMS-aviseringssystem används ofta av organisationer, skolor och andra institutioner som vill hålla individer eller grupper informerade om viktiga händelser eller uppdateringar i realtid. Pris för SMS kan ses här