Hyra per timme och återkommande

Timuthyrning lämpar sig för olika typer av hyresfastigheter, såsom idrottsanläggningar, festlokaler, mötesrum, utrustning, utomhusytor och volontärcentraler. Kunden kan hyra hyresobjekt i 15 minuter eller flera dagar i följd, men detta beror på öppettiderna. För hyresperioden kan ett lägsta antal dagar och ett maxantal timmar ställas in. Hyresobjekt kan också delas upp i stråk eller sektioner och prissättas i procent av totalsumman

Se bokningssystemet som passar din bransch: Klicka här

Testa dig själv här: Demo varje timme