Omedelbar bokning

När omedelbar bokning är aktiverad kommer alla bokningar automatiskt att godkännas så länge alla krav är uppfyllda, såsom godkännande av hyresvillkor, full betalning av hyra och verifiering med BankID.

Pssst. Hyresobjekt med direktbokning aktiverad får fler förfrågningar, eftersom hyresgästen inte behöver skicka förfrågningar till flera ställen p.g.a. osäkerhet om godkännande.

Allt du behöver göra för att aktivera detta är att trycka på en knapp 🙂