Kontakt och nyckelinformation

Viktig information och kontaktuppgifter för hyresfastigheterna kan anges här. Detta kan innehålla uppgifter om fastighetens unika läge, regler och begränsningar, samt kontaktuppgifter till hyresvärden eller administratören. Genom att göra sådan information tydligt tillgänglig kan hyresvärden öka chansen att potentiella hyresgäster tar kontakt och genomför en bokning.