Internbokning

Bestäm vilka hyresobjekt som ska vara synliga för specifika användargrupper, till exempel kan mötesrum som endast är lämpliga för kommunens anställda endast vara synliga för denna grupp och genom att styra åtkomsten till användarroller kan du enkelt styra vilken användare som har tillgång till vilka hyresobjekt.