Dubbelbokningskontroll

Syftet med denna modul är att kontrollera om en bokning redan är gjord för ett hyresobjekt vid en given tidpunkt och på så sätt undvika dubbelbokningar som kan leda till missförstånd och konflikter kring användningen av hyresobjekt. Om systemet upptäcker en dubbelbokning kommer det att utfärda en varning som kräver åtgärd.

Pss.. 🙂

Det blir aldrig några konflikter när hyresgästen själv bokar via bokningssystemet, då det inte går att skicka en förfrågan vid en redan reserverad tidpunkt. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på möjligheten till dubbelbokning när hyresvärden gör manuella ändringar.