Användarroller och åtkomst

Vårt system använder användargrupper för att delegera ansvar, så att exempelvis en administratör kan skapa en avdelning för sportuthyrning med 30 hyresobjekt och ge tillgång till en handläggare som kan ta över ansvaret för hyresobjekten för en annan handläggares räkning. som är sjukskriven. Admin kan välja vilka användargrupper som ska visas och lägga till användare som ska ha tillgång till dessa, så att ärendehandläggare enkelt kan ta över ansvaret för hyresfastigheter.