Bokningsöversikt

Med en bokningsöversikt har hyresvärdar full kontroll över alla bokningar, oavsett status. Detta inkluderar bokningar som kräver uppmärksamhet, som väntar på betalning, fakturerade, har betalats, avvisats eller gått ut. Det är möjligt att söka och filtrera efter kund- eller bokningsinformation, samt ändra vilka kolumner som visas. Alla bokningar kan enkelt laddas ner som både CSV- och PDF-filer. Från översikten är det även möjligt att ändra bokningsstatus och öppna en bokning för mer detaljerad information. Med denna funktionalitet kan hyresvärdar enkelt hålla koll på alla bokningar och säkerställa en effektiv hantering av var och en. Ändring av tidpunkten för bokningen görs via administrationskalendern, för att enkelt kunna se att den inte överlappar andra bokningar.

Så här ser det ut när du öppnar en bokning

Genom att öppna bokningar har hyresvärden möjlighet att se relevanta bokningar i en tydlig lista, samt motsvarande meddelandedialog och aktivitetslogg. Detta ger hyresvärden möjlighet att ha full kontroll över kommunikationen och historiken kring varje enskild bokning. Meddelandedialogen ger möjlighet att kommunicera direkt med kunden och aktivitetsloggen ger information om alla åtgärder som har vidtagits på bokningen, såsom ändringar av datum eller betalningsstatus. Detta gör det enkelt för hyresvärden att hålla koll på varje enskild bokning, och ser till att all kommunikation och historik samlas på ett ställe.