Automatisk översättning

Gibbs.no erbjuder automatisk översättning av hyresannonser till flera språk, inklusive norska, engelska, svenska och danska, med hjälp av maskininlärningsteknik. Detta gör att hyresvärdar kan nå en bredare publik och göra det lättare för hyresgäster från olika länder att läsa och förstå annonserna.

Demo: tryck här