Administrationskalender

Administration av kalendern ger dig möjlighet att enkelt hantera bokningarna och tillgängligheten för dina hyresrätter. Detta inkluderar att lägga till och ta bort bokningar, blockera överenskomna tider eller tidsluckor, ändra tillgänglighet och få en överblick över redan genomförda bokningar. Med administrationen av kalendern kan du planera i förväg och se till att dina hyresfastigheter alltid är redo att användas. Utöver dra-och-släpp-funktionen i kalendern kan du även ändra kundinformation, hantera återkommande bokningar, godkänna eller avvisa bokningar och granska bokningar innan de godkänns.