Administrationskalender på steroider

Kalendern låter dig enkelt växla mellan dag-, vecka-, månads- och agendavyer, söka efter klienter eller anteckningar och fungerar på alla enheter.

Visa dag

Visa vecka

Visa månad

Se agenda