Internbooking

Bestem hvilke utleieobjekter som skal være synlige for bestemte brukergrupper, for eksempel kan møterom som kun er egnet for kommunens ansatte være kun synlige for denne gruppen, og ved å styre tilgangen til brukerroller kan man enkelt styre hvilken bruker som har tilgang til hvilke utleieobjekter.