Bookingsystem, Høgskolen i Østfold, gibbs AS, timebestilling, prosjekt, Effektiv ressursfordeling
En digital timeplan-planlegger helautomatiserer ressursfordelingen i skolen

Det er viktig å tildele riktig klasseromstype og størrelse med nødvendig utstyr til hvert fag og lærer, og gjøre dette på en effektiv og rettferdig måte. Tradisjonelt fordeles disse ressursene idag manuelt, noe som er er svært tidkrevende og utfordrende å optimalisere. Gibbs AS har sammen med Høgskolen i Østfold (SimFredrikstad) igangsatt et prosjekt for å lage en digital timeplan-planlegger der vi utvikler en algoritme som fordeler klasserom og undervisningsressurser automatisk opp mot lærernes ønsker og behov. Med utgangspunkt i Gibbs prisnominerte helautomatiske sesongbookingsystem av idrettshaller, får SimFredrikstad nå utviklet en timeplan-planlegger som lager ett utkast til timeplan på sekunder. En algoritme drevet-matchmakier mellom lærere, klasserom og utstyr sørger for at lærernes ønsker blir ivaretatt på en objektiv god måte og klasserom og undervisningsressurser får jevn, høy utnyttelse.

Samle inn data og fordelingsparametre

I første steget, så må vi samle inn data og parametre som kan brukes til å avgjøre hvilke lærere/søkere som skal prioriteres. Dette kan være opptil 10 forskjellige faktorer, blant annet kan en faktor være type undervisning, en annen antall studenter/ elever i emnet.

Lærere fyller ut ett digitalt skjema med ønsker for sin undervisning

Her åpner vi opp for at lærere kan søke om ønsket tid for undervisning, klasserom og utstyr via et digitalt søknadsskjema. Her spesifiserer de en del ønsker, f.eks når de vil undervise, hvilke klasserom de ønsker og hva slags utstyr de trenger m.m.

Fordelingsansvarlig får total kontroll

Dataene fra søknadsskjemaet vil visualiseres i en oversiktlig kalender. Her vil ansvarlig for fordelingen slippe å bruke word eller excel. Alt kommer direkte inn i kalenderen og gjøres klart for å kjøre algoritmen. På 0,8 sek så vil det bli generert et forslag til fordeling. Arbeid som tidligere tok flere uker kan vi nå redusere til noen timer.

Fordeler med Gibbs timeplan-planlegger?

En automatisert tildelingsprosess vil gi mange fordeler for både lærere og de ansvarlige for fordelingen av ressurser. Her er noen av fordelene:

  • Effektiv tidshåndtering: En automatisert tildelingsprosess vil spare tid og krefter som ellers ville blitt brukt på manuelle oppgaver knyttet til klasserom og utstyrsfordeling.
  • Redusert ansvar: Ved å bruke en algoritme vil ansvaret for tildeling av klasserom og utstyr bli distribuert på en mer objektiv måte, og dette kan føre til mindre konflikter og stress blant de ansvarlige for fordelingen.
  • Bedre datadrevet beslutningstaking: Med en automatisert tildelingsprosess kan man ha tilgang til data om bruk av klasserom og utstyr, som kan hjelpe med å ta beslutninger om hvordan man skal fordele ressursene på en mer effektiv måte.
  • Økt nøyaktighet: En algoritme vil følge en fastsatt prosess og vil dermed gjøre færre feil enn en manuell tildeling av klasserom og utstyr.
  • Bedre kommunikasjon med lærerne: Ved å bruke en automatisert tildelingsprosess kan man kommunisere mer effektivt med lærerne og gi dem en klar forståelse av hvordan tildelingsprosessen fungerer og hvilke faktorer som tas i betraktning.

Hvilke utfordringer er det med automatisert ressursfordeling?

Selv om en automatisert tildelingsprosess kan gi mange fordeler, kan det også være noen utfordringer å vurdere. Dette er noen av de vi har vurdert:

  • Kvaliteten på data: Automatiserte tildelingsprosesser vil være avhengig av kvaliteten på dataene som brukes i algoritmen. Dårlige data kan føre til feil i tildelingen
  • For å utvikle en god algoritme for tildeling av klasserom og utstyr, vil man måtte vurdere og definere flere parametere som skal tas med i betraktning. Dette kan kreve noe utredning og tilpasning av systemet.

Samlet sett kan en automatisert tildelingsprosess gi den ansvarlige for fordelingen en mer effektiv og nøyaktig måte å fordele ressursene på, noe som kan bidra til å forbedre arbeidsflyten og samarbeidet mellom de ansvarlige for fordelingen og lærerne. Best av alt, så vil lærere få de riktige klasserommene og utstyrene de trenger for å gjøre jobben sin på en best mulig måte.

Vi ser frem til at løsning er ferdigutviklet i.l.a april 2023. Følg med på reisen og ta kontakt om du vil vite mer om prosjektet!

Se andre innlegg

Badstue, Gibbs bookingsystem, bookingsystem for badstue, badstue booking, badstue fredrikstad

Absolutt Must-Know Fordeler av Badstuebruk

Badstuekulturen har lenge vært en del av mange samfunn, og det er ikke uten grunn. Enten du er en badstu-entusiast eller bare nysgjerrig på fordelene, er det en ting som er sikker: Badstuebruk har utallige helsegevinster som du definitivt bør ta i betraktning. Så,...

Pilotprosjekt Båtgruppa & Gibbs.no

Store båtplasser står ledige ukesvis om sommeren på marinaer og båthavner langs kysten vår. Hvis vær og vind i ukjent farvann ikke spiller på lag vet vi alle hvor verdifullt det er å komme til en trygg havn for en natt eller tre. Din båtplass er attraktiv i sommer....
bookingkalender, booking kalender, bookingsystem fra gibbs.no

Booking kalender for optimal utleiedrift

Booking kalender er avgjørende for å optimalisere utleiedriften. Enten du driver et idrettsanlegg, selskapslokale, hytte, badstue eller en annen type utleieobjekt, vil en booking kalender bidra til å organisere og effektivisere driften. Denne artikkelen utforsker...
gratis bookingsyste, fullpakket med funksjonalitet

Gratis Bookingsystem: Effektiv administrasjon av utleie

Oppdag kraften av gratis bookingsystem: Optimal ressursadministrasjon med Gibbs “bookingsystem“ Gratis bookingsystem Effektiv ressursadministrasjon er avgjørende for enhver virksomhet eller organisasjon. Gibbs AS tilbyr nå et gratis bookingsystem som gir deg den...

Gibbs AS nominert til digitaliseringspris

Algoritme løsningen "Gibbs sesongbooking" er nominert til digitaliseringsdirektoratets årlige utmerkelse!  Gibbs sesongbooking Løsningen det er snakk er et kraftig bookingsystem som benytter algoritmer til å fordele treningstider til lag og foreninger for et helt år...
Hyttebooking, bookingsystem for hytte, gratis bookingsystem

Leie ut hytta? her er 4 ting du bør tenke på

I disse tider med høyere priser på strøm, økende inflasjon og høyere rente er alle ekstrainntekter kjærkomne. Hytta blir kanskje ikke brukt like mye som før, samtidig som kostnadene på den har økt. Visste du at mange er interessert i å leie din hytte en helg eller en...
Automatisere utleie: Bilde viser første del som er tilgjengelighetskalenderen

Fordeler med å automatisere utleie

Fordelene med å automatisere utleie er meget store. En automatisert utleie prosess gir leietakere fleksibilitet og frihet til å booke, betale og sjekke inn når de måtte selv ønske, uten å måtte forholde seg til faste innsjekkingstider eller ansatte som leverer ut nøkkel.

Bookingsystem, gibbs.no, bookingsystem med online betaling, gratis bookingsystem, selvbetjent booking

Selvbetjent utleie for Maridalsveien borettslag – Book, betal og tilgangskode på sms

Siste måneden har vi jobbet med et meget spennende prosjekt sammen med Maridalsveien borettslag. Dette er et borettslag som har en stor satsing på å skape et trivelig bomiljø.

Algoritmene tildeler treningstider med 100% nøyaktighet!

De siste 6 månedene har vi jobbet med utvikling av Gibbs sesongbooking i et pilotprosjekt sammen med Halden idrettsråd, Lørenskog, Sarpsborg og Enebakk kommune. Målet med prosjektet var å automatisere tildeling av treningstider til idrettslag/foreninger, samt forenkle...
Bookingsystem, sesongbooking, sesongleie algoritme

Tildele treningstider til idrettsklubber – Excel 40 timer eller algoritme 0,8 sek

Etter 4 lange måneder med workshops, idémyldring, wireframes, utvikling, hodepine, glede også hodepine igjen, så begynner vi endelig å se lyset i tunnelen.

Vi elsker innovasjon

Ikke liker, men elsker det! Har du en idé som du gjerne vil få ut til live? Eller en digital utfordring? Hvorfor ikke utfordre gibbs teamet med den?