Bookingsystem, Høgskolen i Østfold, gibbs AS, timebestilling, prosjekt, Effektiv ressursfordeling
Effektiv ressursfordeling i skolen – en automatisert løsning for klasserom og utstyrstildeling
February 21, 2023
Effektiv ressurserfordeling er avgjørende for en vellykket skoleopplevelse. Klasserom og utstyr er avgjørende for studentenes læringsprosess og det er avgjørende at de blir tildelt på en effektiv og rettferdig måte til lærere. Tradisjonelt har skoler hatt en manuell tildelingsprosess for å fordele disse ressursene til lærere, men det kan være ineffektivt og tidkrevende.

En algoritme drevet-matchmaking mellom lærere, klasserom og utstyr kan gi mange fordeler for skolene og de ansvarlige for fordelingen av ressursene. En slik løsning vil spare tid, krefter og vil føre til bedre beslutninger og mer objektivitet i tildelingen av ressurser.

Derfor har vi i Gibbs AS i samarbeid med Høgskolen i Østfold (SimFredrikstad) i gang satt et prosjekt der vi utvikler en algoritme som fordeler ressurser automatisk basert på flere parametre.

Samle in data og fordelingsparametre

I første steget, så må vi samle inn data og parametre som kan brukes til å avgjøre hvilke lærere/søkere som skal prioriteres.  Dette kan være opptil 10 forskjellige faktorer, blant annet kan en faktor være type undervisning.

Lærere søker om deres ønsker

Her åpner vi opp for at lærere kan søke om ønsket klasserom og utstyr via et søknadsskjema. Her spesifiserer de en del ønsker, eks når de skal ha forelesning, hvilke klasserom de ønsker og hvilke utstyr m.m.

Fordelingsansvarlig får total kontroll

Dataene fra søknadsskjemaet vil visualiseres i en oversiktlig kalender. Her vil ansvarlig for fordelingen slippe å bruke word eller excel. Alt kommer direkte i kalenderen og det vil være en knapp som skal trykkes for å kjøre algoritmen. På 0,8sek så vil det være et forslag til fordeling. Det som tidligere tok flere uker kan vi nå redusere til noen par timer.

 
Hvilke fordeler er det ved automatisert og effektiv ressursfordeling?

En automatisert tildelingsprosess vil gi mange fordeler for både lærere og de ansvarlige for fordelingen av ressurser. Her er noen av fordelene:
  • Effektiv tidshåndtering: En automatisert tildelingsprosess vil spare tid og krefter som ellers ville blitt brukt på manuelle oppgaver knyttet til klasserom og utstyrsfordeling.
  • Redusert ansvar: Ved å bruke en algoritme vil ansvaret for tildeling av klasserom og utstyr bli distribuert på en mer objektiv måte, og dette kan føre til mindre konflikter og stress blant de ansvarlige for fordelingen.
  • Bedre datadrevet beslutningstaking: Med en automatisert tildelingsprosess kan man ha tilgang til data om bruk av klasserom og utstyr, som kan hjelpe med å ta beslutninger om hvordan man skal fordele ressursene på en mer effektiv måte.
  • Økt nøyaktighet: En algoritme vil følge en fastsatt prosess og vil dermed gjøre færre feil enn en manuell tildeling av klasserom og utstyr.
  • Bedre kommunikasjon med lærerne: Ved å bruke en automatisert tildelingsprosess kan man kommunisere mer effektivt med lærerne og gi dem en klar forståelse av hvordan tildelingsprosessen fungerer og hvilke faktorer som tas i betraktning.

Hvilke utfordringer er det med automatisert ressursfordeling?

Selv om en automatisert tildelingsprosess kan gi mange fordeler, kan det også være noen utfordringer å vurdere. Dette er noen av de vi har vurdert:
  • Kvaliteten på data: Automatiserte tildelingsprosesser vil være avhengig av kvaliteten på dataene som brukes i algoritmen. Dårlige data kan føre til feil i tildelingen
  • For å utvikle en god algoritme for tildeling av klasserom og utstyr, vil man måtte vurdere og definere flere parametere som skal tas med i betraktning. Dette vil kreve en betydelig mengde undersøkelser og utviklingsarbeid.

Samlet sett kan en automatisert tildelingsprosess gi den ansvarlige for fordelingen en mer effektiv og nøyaktig måte å fordele ressursene på, noe som kan bidra til å forbedre arbeidsflyten og samarbeidet mellom de ansvarlige for fordelingen og lærerne.

Best av alt, så vil lærere få de riktige klasserommene og utstyrene de trenger for å gjøre jobben sin på en best mulig måte!

Vi ser frem til når endelig løsning er utviklet ila april 2023. Følg med på reisen og ta kontakt om du vil vite mer om prosjektet!

See other posts

Hyttebooking, bookingsystem for hytte, gratis bookingsystem

Leie ut hytta? Tips her er 4 ting du bør tenke på

I disse tider med høyere priser på strøm, økende inflasjon og høyere rente er alle ekstrainntekter kjærkomne. Hytta blir kanskje ikke brukt like mye som før, samtidig som kostnadene på den har økt. Visste du at mange er interessert i å leie din hytte en helg eller en...
Automatisere utleie: Bilde viser første del som er tilgjengelighetskalenderen

Fordeler med å automatisere utleie

Fordelene med å automatisere utleie er meget store. En automatisert utleie prosess gir leietakere fleksibilitet og frihet til å booke, betale og sjekke inn når de måtte selv ønske, uten å måtte forholde seg til faste innsjekkingstider eller ansatte som leverer ut nøkkel.

Bookingsystem, gibbs.no, bookingsystem med online betaling, gratis bookingsystem, selvbetjent booking

Self-service rental for Maridalsveien housing association - Book, pay and access code by sms

Last month we have worked on a very exciting project together with Maridalsveien housing association. This is a housing association that has a major commitment to creating a pleasant living environment.

The algorithms assign training times with 100% accuracy!

For the past 6 months, we have been working on the development of Gibb's season booking in a pilot project together with Halden Sports Council, Lørenskog, Sarpsborg and Enebakk municipality. The goal of the project was to automate the allocation of training times to sports teams / associations, as well as simplify ...
Bookingsystem, sesongbooking, sesongleie algoritme

Assign training times to sports clubs - Excel 40 hours or algorithm 0.8 sec

After 4 long months of workshops, brainstorming, wireframes, development, headaches, joy and headaches again, we finally start to see the light in the tunnel.

The recipe for success?

Going to work with the public sector and academia has so far been the recipe for success. The smart thing about tripartite cooperation is that you use the competence, insight and experience of all parties to arrive at good solutions. The students have so far completed ...

Unique festival solution for Opera Østfold

We are very pleased with the solution the gibbs team has provided. It will ensure our audience their own digital guide to good artistic experiences spread across the city during the festival "Malin Østli - Marketing Manager In the summer of 2021, Opera Østfold Fredriksten arranges ...

«Modern event organization» with Visit Fredrikstad

"Tourism is constantly changing, and this year has presented completely new challenges. Visit Fredrikstad and Hvaler are concerned with always being on the lookout for innovation that prepares us for the future. Gibbs.no is a partner that sees challenges and does quickly. ..

How to allocate times at a sports facility fairly?

Together with Lørenskog, Sarpsborg and Enebakk municipalities, we will develop a super system that organizes and allocates time to teams, associations and companies. The problem Every year, different clubs, teams and associations have to go through a process where ...

«Goodbye applications» with Hiof & Halden municipality

What do you really have to think about when making a public event? An application to the municipality, one to the parking agency, one to the police, one to the fire service, one to a total of maybe up to 13?

We love innovation

Ikke liker, men elsker det! Har du en idé som du gjerne vil få ut til live? Eller en digital utfordring? Hvorfor ikke utfordre gibbs teamet med den?