Bookingsystem, Høgskolen i Østfold, gibbs AS, timebestilling, prosjekt, Effektiv ressursfordeling
Effektiv ressursfordeling i skolen – en automatisert løsning for klasserom og utstyrstildeling
februar 21, 2023
Effektiv ressurserfordeling er avgjørende for en vellykket skoleopplevelse. Klasserom og utstyr er avgjørende for studentenes læringsprosess og det er avgjørende at de blir tildelt på en effektiv og rettferdig måte til lærere. Tradisjonelt har skoler hatt en manuell tildelingsprosess for å fordele disse ressursene til lærere, men det kan være ineffektivt og tidkrevende.

En algoritme drevet-matchmaking mellom lærere, klasserom og utstyr kan gi mange fordeler for skolene og de ansvarlige for fordelingen av ressursene. En slik løsning vil spare tid, krefter og vil føre til bedre beslutninger og mer objektivitet i tildelingen av ressurser.

Derfor har vi i Gibbs AS i samarbeid med Høgskolen i Østfold (SimFredrikstad) i gang satt et prosjekt der vi utvikler en algoritme som fordeler ressurser automatisk basert på flere parametre.

Samle in data og fordelingsparametre

I første steget, så må vi samle inn data og parametre som kan brukes til å avgjøre hvilke lærere/søkere som skal prioriteres.  Dette kan være opptil 10 forskjellige faktorer, blant annet kan en faktor være type undervisning.

Lærere søker om deres ønsker

Her åpner vi opp for at lærere kan søke om ønsket klasserom og utstyr via et søknadsskjema. Her spesifiserer de en del ønsker, eks når de skal ha forelesning, hvilke klasserom de ønsker og hvilke utstyr m.m.

Fordelingsansvarlig får total kontroll

Dataene fra søknadsskjemaet vil visualiseres i en oversiktlig kalender. Her vil ansvarlig for fordelingen slippe å bruke word eller excel. Alt kommer direkte i kalenderen og det vil være en knapp som skal trykkes for å kjøre algoritmen. På 0,8sek så vil det være et forslag til fordeling. Det som tidligere tok flere uker kan vi nå redusere til noen par timer.

 
Hvilke fordeler er det ved automatisert og effektiv ressursfordeling?

En automatisert tildelingsprosess vil gi mange fordeler for både lærere og de ansvarlige for fordelingen av ressurser. Her er noen av fordelene:
  • Effektiv tidshåndtering: En automatisert tildelingsprosess vil spare tid og krefter som ellers ville blitt brukt på manuelle oppgaver knyttet til klasserom og utstyrsfordeling.
  • Redusert ansvar: Ved å bruke en algoritme vil ansvaret for tildeling av klasserom og utstyr bli distribuert på en mer objektiv måte, og dette kan føre til mindre konflikter og stress blant de ansvarlige for fordelingen.
  • Bedre datadrevet beslutningstaking: Med en automatisert tildelingsprosess kan man ha tilgang til data om bruk av klasserom og utstyr, som kan hjelpe med å ta beslutninger om hvordan man skal fordele ressursene på en mer effektiv måte.
  • Økt nøyaktighet: En algoritme vil følge en fastsatt prosess og vil dermed gjøre færre feil enn en manuell tildeling av klasserom og utstyr.
  • Bedre kommunikasjon med lærerne: Ved å bruke en automatisert tildelingsprosess kan man kommunisere mer effektivt med lærerne og gi dem en klar forståelse av hvordan tildelingsprosessen fungerer og hvilke faktorer som tas i betraktning.

Hvilke utfordringer er det med automatisert ressursfordeling?

Selv om en automatisert tildelingsprosess kan gi mange fordeler, kan det også være noen utfordringer å vurdere. Dette er noen av de vi har vurdert:
  • Kvaliteten på data: Automatiserte tildelingsprosesser vil være avhengig av kvaliteten på dataene som brukes i algoritmen. Dårlige data kan føre til feil i tildelingen
  • For å utvikle en god algoritme for tildeling av klasserom og utstyr, vil man måtte vurdere og definere flere parametere som skal tas med i betraktning. Dette vil kreve en betydelig mengde undersøkelser og utviklingsarbeid.

Samlet sett kan en automatisert tildelingsprosess gi den ansvarlige for fordelingen en mer effektiv og nøyaktig måte å fordele ressursene på, noe som kan bidra til å forbedre arbeidsflyten og samarbeidet mellom de ansvarlige for fordelingen og lærerne.

Best av alt, så vil lærere få de riktige klasserommene og utstyrene de trenger for å gjøre jobben sin på en best mulig måte!

Vi ser frem til når endelig løsning er utviklet ila april 2023. Følg med på reisen og ta kontakt om du vil vite mer om prosjektet!

Se andre innlegg

Hyttebooking, bookingsystem for hytte, gratis bookingsystem

Leie ut hytta? Tips her er 4 ting du bør tenke på

I disse tider med høyere priser på strøm, økende inflasjon og høyere rente er alle ekstrainntekter kjærkomne. Hytta blir kanskje ikke brukt like mye som før, samtidig som kostnadene på den har økt. Visste du at mange er interessert i å leie din hytte en helg eller en...
Automatisere utleie: Bilde viser første del som er tilgjengelighetskalenderen

Fordeler med å automatisere utleie

Fordelene med å automatisere utleie er meget store. En automatisert utleie prosess gir leietakere fleksibilitet og frihet til å booke, betale og sjekke inn når de måtte selv ønske, uten å måtte forholde seg til faste innsjekkingstider eller ansatte som leverer ut nøkkel.

Bookingsystem, gibbs.no, bookingsystem med online betaling, gratis bookingsystem, selvbetjent booking

Selvbetjent utleie for Maridalsveien borettslag – Book, betal og tilgangskode på sms

Siste måneden har vi jobbet med et meget spennende prosjekt sammen med Maridalsveien borettslag. Dette er et borettslag som har en stor satsing på å skape et trivelig bomiljø.

Algoritmene tildeler treningstider med 100% nøyaktighet!

De siste 6 månedene har vi jobbet med utvikling av Gibbs sesongbooking i et pilotprosjekt sammen med Halden idrettsråd, Lørenskog, Sarpsborg og Enebakk kommune. Målet med prosjektet var å automatisere tildeling av treningstider til idrettslag/foreninger, samt forenkle...
Bookingsystem, sesongbooking, sesongleie algoritme

Tildele treningstider til idrettsklubber – Excel 40 timer eller algoritme 0,8 sek

Etter 4 lange måneder med workshops, idémyldring, wireframes, utvikling, hodepine, glede også hodepine igjen, så begynner vi endelig å se lyset i tunnelen.

Oppskriften til suksess?

Å gå i arbeid med offentlig sektor og akademia har så langt vært oppskriften til suksess. Det smarte med trepartssamarbeidet er at man bruker kompetansen, innsikten og erfaringene til alle parter for å komme frem til gode løsninger. Studentene har så langt gjennomført...

Unik festival løsning for Opera Østfold

Vi er veldig fornøyde med løsningen gibbs teamet har levert. Det vil sikre vårt publikum deres egen digitale guide til gode kunstneriske opplevelser spredt over byen under festivalen"Malin Østli - Markedsjef Sommeren 2021 arrangerer Opera Østfold Fredriksten...

«Moderne event-organisering» med Visit Fredrikstad

"Reiselivet er i konstant endring, og dette året har gitt helt nye utfordringer. Visit Fredrikstad og Hvaler er opptatt av å alltid være på utkikk etter innovasjon som gjør oss rustet for fremtiden. gibbs.no er en samarbeidspartner som ser utfordringer og kjapt gjør...

Hvordan tildele tider på et idrettsanlegg rettferdig?

Sammen med Lørenskog, Sarpsborg og Enebakk kommune skal vi utvikle et super system som organiserer og tildeler tider til lag, foreninger og bedrifter. Problematikken Hvert år må forskjellige klubber, lag og foreninger gjennom en prosess hvor...

«Goodbye søknader» med Hiof & Halden kommune

Hva må man egentlig tenkte på når man skal lage et offentlig arrangement? En søknad til kommunen, en til parkerings etaten, en til politi, en til brannvesen, en til… totalt kanskje opp til 13stk?

Vi elsker innovasjon

Ikke liker, men elsker det! Har du en idé som du gjerne vil få ut til live? Eller en digital utfordring? Hvorfor ikke utfordre gibbs teamet med den?