Vilkår og betingelser

gibbs.no drives af Gibbs AS, org nr. 922 265 739 med registreret forretningsadresse i storgata 15, 1767 Halden, Norge.

  Sidst opdateret 6. januar 2022

  Læs venligst disse servicevilkår "gibbs" ("Betingelserne") omhyggeligt, før du bruger webstedet under domænenavnet: https://www.gibbs.no.

  gibbs drives af gibbs AS, org nr. 922 265 739 med registreret forretningsadresse i storgata 15, 1767 Halden, Norge. gibbs AS formidler alle transaktioner gennem Tjenesten og omtales som sælger. 

  • Herefter omtales gibbs som "tjenesten" og gibbs AS som "gibbs", "vi" og/eller "os"
  • Lejeobjekt er en samlebetegnelse for alt, hvad der kan lejes og ydelser, der kan bookes gennem gibbs.

   Din tilgang til og bruk av Tjenesten er betinget på at du aksepterer disse vilkårene. Vilkårene gjelder for alle brukere, besøkende og andre som har tilgang til Tjenesten. gibbs forbeholder seg retten til å oppdatere og revidere Vilkårene. Oppdaterte Vilkår vil være tilgjengelig gjennom Tjenesten 30 dager før de trer i kraft.

   1. Registrering af konto

    

   1.1 Ved at registrere en konto hos os forpligter du dig til at give os korrekte og fuldstændige oplysninger, samt at holde disse opdateret til enhver tid. Tilmelding er kun mulig for fysiske personer, der er over 18 år.

   1.2 gibbs forbeholder sig retten til, i tilfælde af mistanke om misbrug af Tjenesten eller Brugerens manglende opfyldelse af Vilkårene, at kontrollere Brugerens eventuelle korrespondance med andre Brugere via Tjenesten, samt at afslutte Brugerens konto med øjeblikkelig virkning.

   2. Annoncering

    

   2.1 Alle annoncer gennem Tjenesten må kun udføres af fysiske og juridiske personer, der er bemyndiget til at indgå aftaler som anført i disse Vilkår og Betingelser.

   2.2 Det er kun tilladt at offentliggøre annoncer med det formål at udleje genstanden. Med henblik på ren markedsføring, hvor udlejning sker gennem andre kanaler end Tjenesten, er det ikke tilladt. Dette betyder annoncering på Tjenesten og foretage betalinger uden for Tjenesten. Det betragtes som ren markedsføring og kan resultere i udelukkelse fra Tjenesten.

   2.3 Hvis der er flere lejeboliger i en annonce, fx 3 forskellige højttalere i en og samme annonce. Så er dette ikke tilladt. Det samme gælder, hvis der er flere annoncer for samme lejeobjekt. Men hvis der er tale om samme type højttalere, kan dette sættes i en annonce ved at oplyse antallet af højttalere, der er ledige til leje.

   2.4 Udlejer er ansvarlig for, at oplysningerne i annoncen er korrekte og fuldstændige.

   2.5 Annoncens titel og beskrivelse skal være tydelig og beskrive lejeobjektet bedst muligt. Andre oplysninger, der beskriver andet end lejeobjektet, tilbud der falder uden for lejeobjektet, eksterne links og kontaktoplysninger er ikke tilladt.

   2.6 Det er ikke tilladt at annoncere tilbud, der er urealistiske. gibbs forbeholder sig retten til at afvise eller annullere offentliggørelse af annoncer, som ifølge gibbs vurderes at være ukorrekte og/eller urealistiske.

   2.7 Priserne for annoncerne skal svare til den pris udlejer normalt opererer med. En afvigelse, der fører til højere priser på annoncerne end udlejers eksterne hjemmesider, accepteres ikke. Hvis annoncen er billigere et andet sted, kan gibbs hævde at modtage depositum på vegne af kunden.

   2.8 Alle annoncer gennem Tjenesten skal være etisk korrekte. Det er ikke tilladt at offentliggøre annoncer, der er stødende på enkeltpersoner og grupper af personer.

   2.9 gibbs forbeholder sig retten til at foretage ændringer eller justeringer af annoncer, som gibbs anser for nødvendige for at opfylde disse vilkår. Sådanne ændringer kan, men behøver ikke, meddeles brugerne.

   3. Lejebetingelser

    

   3.1 Udlejer garanterer ved offentliggørelse af annoncen, at de har ejendomsretten til eller har ret til at leje lejeboligen.

   3.2 Udlejere og Lejere er ansvarlige for at kontrollere gyldigheden af den respektive Brugers identifikation inden aflevering eller levering af lejeobjektet.

   3.3 Udlejer er ansvarlig for at holde lejeobjektet samt eventuelt tilhørende udstyr forsikret. Dette gælder i lejeperioden.

   3.4 Lejer er ansvarlig for at passe godt på lejeboligen. Så vidt muligt returneres/det være sig i samme stand, som da det var udlejet. Såfremt lejer ved uheld eller uagtsomhed forvolder skade på lejeobjektet, er lejer forpligtet til at erstatte udlejer de afholdte omkostninger til lejeobjektet.

   3.5 Ved at reservere et lejeobjekt i henhold til punkt 4.1 nedenfor, godkender Lejer de afbestillingsbetingelser, der er angivet i den respektive annonce eller formidlet gennem indbakken.

   3.6 Udlejer vælger selv afbestillingsbetingelserne og oplyser dette i beskrivelsen af lejeobjektet eller gennem dialogen på indbakken i Tjenesten. Udlejer er hovedsageligt ansvarlig for, at oplysninger, regler og kontrakter vedrørende aflysninger meddeles lejer og underskrives.

   4. Udlejning og levering

    

   4.1 En reservation af det annoncerede lejeobjekt sker, når Lejer bekræfter reservation af lejeobjektet, ved at identificere sig med Brugerprofilen. Udlejer skal godkende eller afvise dette inden for 72 timer. Lejer skal herefter betale lejebeløbet i henhold til punkt 5.1 nedenfor. Herefter sendes en ordrebekræftelse via e-mail til både udlejer og lejer, som indeholder oplysninger om aftalen. Oplysningerne i ordrebekræftelsen er også tilgængelige for Brugere gennem Tjenesten.

   4.2 Hvis en udlejer har automatisk godkendelse, skal du betale, før du kan foretage en reservation. Herefter vil lejeren springe reservationstrinnet over, og lejeobjektet vil være tilgængeligt i det valgte tidsrum efter betaling er gennemført.

   4.3 Levering eller levering af lejeobjektet skal ske i henhold til Udlejers og Lejers gensidige aftale i forbindelse med reservationen.

   5. Betaling

    

   5.1 Betalingen af lejebeløbet sker i forbindelse med reservationen via Tjenesten og håndteres via gibbs' partner Nets easy (www.ecom.nets.eu/no). Betaling sker i Tjenesten med et debet- eller kreditkort fra Visa, MasterCard eller Vipps. 

   5.2 Ved betaling trækkes lejebeløbet på det debet- eller kreditkort, som Lejer har angivet i forbindelse med reservationen i henhold til afsnit 4.1 ovenfor. gibbs beholder lejebeløbet på vegne af lejer og udlejer i hele lejeperioden. Lejebeløbet overføres derefter til udlejerens angivne bankkonto efter fradrag af Gibbs' servicegebyr i henhold til punkt 6 nedenfor, senest femten (15) dage efter lejeperiodens udløb.

   5.3 Ved annullering af leje refunderes penge til lejer i henhold til de afbestillingsbetingelser, der er aftalt mellem udlejer og lejer. Når opsigelsen er gennemført og gibbs modtager skriftlig meddelelse fra lejer og udlejer, sendes en besked direkte til vores samarbejdspartner Nets easy, som håndterer tilbagebetalingen. Der går normalt mellem 5-15 dage, før tilbagebetalingen er gennemført, og pengene er synlige på kortet igen.

   6. Priser

    

   6.1 Gibbs AS har alle priser for bookingsystemet synlig. Vi har vår egen produkt side med priser. Gibbs AS har rett til å endre priser ved å endre disse Vilkårene.

   7. Annullering & reklamation

    

   7.1 Annullering af et reserveret lejeobjekt kan foretages af Lejer i henhold til de af udlejer fastsatte afbestillingsbetingelser.

   7.2 Udlejer og Lejer har ret til at annullere en reservation på grund af omstændigheder, som Udlejer eller Lejer ikke kunne forudse eller kontrollere (force majeure).

   7.3 Ved kansellering og tilbakebetaling til Leietaker, så vil ikke 3-5% av totalsummen bli refundert, siden vår samarbeidspartner (Nets easy) tar sin gebyr for den opprinnelige betalingen.

   8. Brugeransvar

    

   8.1 Brugere forpligter sig til at bruge Tjenesten i overensstemmelse med Vilkårene.

   8.2 Brugeren er ansvarlig for al information offentliggjort via Tjenesten. Dette omfatter oplysningerne ved registrering af en konto, og hvad der offentliggøres om lejeboligen eller på anden måde gennem Tjenesten. Brugeren skal sikre, at oplysningerne er korrekte, og at de ikke er i strid med vilkår og betingelser og gældende lovgivning.

   8.3 Brugeren garanterer, at Brugeren har alle nødvendige rettigheder til indhold, som en Bruger opretter og/eller uploader til Tjenesten.

   8.4 Ved at uploade brugerindhold giver brugeren gibbs ubegrænset ret til frit at disponere over det pågældende brugerindhold, for eksempel ved at behandle, tilpasse, gemme eller kopiere det og gøre det tilgængeligt for offentligheden.

   8.5 gibbs' brug af Brugerindholdet giver ikke anledning til krav om kompensation fra Brugeren.

   8.6 Brugere kan blive holdt ansvarlige for ethvert tab eller skade, der påvirker gibbs eller andre på grund af brugerens brud på vilkårene eller gældende lov eller som følge af andre former for adfærd.

   9. Gibbs' ansvar

    

   9.1 gibbs arbejder for at sikre, at Tjenesten er tilgængelig 24 (24) timer i døgnet. gibbs er dog ikke ansvarlig, hvis hele eller en del af tjenesten er utilgængelig på noget tidspunkt eller i en hvilken som helst periode, uanset årsagen.

   9.2 Adgang til Tjenesten kan afbrydes midlertidigt og uden varsel i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelse, reparation eller af andre årsager uden for gibbs kontrol.

   9.3 Indholdet af Tjenesten leveres "som det er", og gibbs giver ingen garantier vedrørende indholdet.

   9.4 gibbs vil samarbejde fuldt ud med alle myndigheder og overholde alle retsafgørelser, der kræver videregivelse af personlige data eller lokationsoplysninger for enhver, der har offentliggjort indhold i strid med vilkårene.

   10. Ansvarsbegrænsning

    

   10.1 gibbs fralægger sig hermed, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, ansvar for direkte og indirekte skader og/eller tab. Samt skader påført Brugere eller tredjeparter i forbindelse med brugen eller udfordringer med brugen af Tjenesten. Uanset hvordan skaden opstår, og uanset om skaden er forårsaget af uagtsomhed, kontraktbrud eller anden årsag.

   10.2 Ansvarsbegrænsning (i dette afsnit) ændrer eller begrænser ikke en brugers rettigheder som forbruger og udelukker eller begrænser ikke ansvar i det omfang, det ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

   11. Opsigelse af konto

    

   11.1 gibbs er berettiget til efter eget skøn og uden forudgående varsel at begrænse en Brugers adgang til Tjenesten og/eller afvise al korrespondance med en Bruger i tilfælde af:

  • Der er en reguleringsændring, der begrænser gibbs' mulighed for at tilbyde adgang til tjenesten
  • Enhver hændelse uden for gibbs kontrol, der forhindrer gibbs i at give adgang til tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, teknisk problem, kapacitetsproblem og kommunikationsproblem
  • gibbs mener, at en bruger misbruger tjenesten eller på anden måde handler i strid med vilkårene.
  • gibbs har ret til at fjerne oplysninger, som brugeren indtaster i tjenesten, for at opfylde sine forpligtelser i henhold til lovgivningen.

   12. Personlige data

    

   12.1 Brug af Tjenesten involverer behandling af personoplysninger til forskellige formål. gibbs er dataansvarlig for al behandling af personoplysninger, som gibbs eller andre på vegne af gibbs udfører inden for tjenestens omfang. Persondata er oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person, for eksempel navn og adresse.

   12.2 Ved at acceptere vilkårene giver brugerne samtykke til gibbs behandling

   (i) Kontaktoplysninger såsom navn, e-mail, telefonnummer og adresse (ii) Betalingsoplysninger såsom debet- eller kreditkort eller bankkonto til betaling, (iii) Geografisk placering såsom koordinater, (iv) Detaljeret ordrehistorik inklusive kvittering og gange, (v) IP-adresse (vi) Brugeroplysninger indtastet i annoncer.

   13. Immaterielle rettigheder

    

   Medmindre andet er angivet i disse vilkår eller i tjenesten, ejer gibbs AS eller gibbs' licensgiver alle intellektuelle og andre rettigheder, herunder ophavsret og varemærkerettigheder. Brugere må ikke distribuere, vise eller kopiere brugerindholdet i tjenesten uden gibbs skriftlige samtykke.

   14. Andet

    

   14.1 Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves af andre årsager, skal denne bestemmelse anses for at være udeladt og skal ikke påvirke gyldigheden eller håndhævelsen af nogen af de resterende bestemmelser i vilkårene.

   14.2 Disse vilkår udgør hele aftalen mellem gibbs og brugeren vedrørende brugen af tjenesten (gibbs) og erstatter alle tidligere aftaler og erklæringer med hensyn hertil.

   14.3 Disse vilkår og betingelser er udarbejdet og skal fortolkes i overensstemmelse med norsk lov.

    

   Hvis du har spørgsmål vedrørende disse vilkår eller andet, kan du kontakte os på [email protected]

  Interesseret?
  Så book en kaffechat!

   O