Intern booking

Bestem hvilke lejeobjekter, der skal være synlige for bestemte brugergrupper, fx kan mødelokaler, der kun er egnet for kommunens medarbejdere, kun være synlige for denne gruppe, og ved at styre adgangen til brugerroller kan du nemt styre, hvilken bruger, der har adgang til hvilke lejeobjekter.