Administrationskalender på steroider

Kalenderen giver dig mulighed for nemt at skifte mellem dag-, uge-, måneds- og dagsordenvisninger, søge efter klienter eller noter og virker på alle enheder.

Udstillingsdag

Vis uge

Vis måned

Se dagsorden