En digital skemalægger fuldautomatiserer ressourcefordelingen på skolen

En digital skemalægger fuldautomatiserer ressourcefordelingen på skolen

Det er vigtigt at tildele den rigtige klasseværelsestype og størrelse med det nødvendige udstyr til hvert fag og lærer, og at gøre dette på en effektiv og retfærdig måde. Traditionelt distribueres disse ressourcer manuelt i dag, hvilket er meget tidskrævende og udfordrende at...
Fordele ved at automatisere udlejning

Fordele ved at automatisere udlejning

Automatisering af udlejning ved hjælp af bookingsystemer og digitale låse bliver mere og mere populært. Kunderne begynder at efterspørge mere selvbetjening og udlejere ser gevinstpotentialet ved at automatisere udlejningen. Fordelene ved at automatisere udlejning er meget store. En...